www.pilates-v-brne.cz | www.pc-fofrservis.cz | www.nevyjel.eu | www.jrphifi.eu
TROCHA HISTORIE
Myslivost je jak známo provozována od nepaměti. První známé zmínky o pronájmu honitby v naší obci jsou z r.1876,kdy byla pronajata starostovi obce-Vahala Jan- za 5 zlatých tehdejší měny.

V r.1880 proběhly v obci volby do obecního zastupitelstva a honitbu převzal jistý Nečas Jarolim.Tuto měl jako podnájemník,neboť nájemníkem byla tehdejší c.k.Lesní správa,za 750 zlatých ročně.Z pozdější doby se dochovaly dvě nájemní smlouvy,jedna smlouva z r.1894 a druhá smlouva z r.1912.

V pozdějších letech byla honitba pronajímána více lidem,sloučených do honebního společenstva,mimo let 1941-1944,kdy honitbu převzal továrník Pauzr z Lince v Dolních Rakousích.Toto pokračovalo až do doby normalizace,zestátnění pozemků,kdy vznikají Lidová Myslivecká sdružení.

Rok 1989 vrací opět pozemky majitelům,rok 1993 první desetileté období nového uzavírání nájemních smluv.

UKÁZKA Z KRONIKY
Začátkem,kdy byla honitba převzata jako podnájem od Státních lesů Židlochovice,byla dělena na spodky a Pod horou.

Zpočátku byli členové jen 3,Nečas Jarolim,Vahala Jan,na staré škole,a Bartněk František(na cihelně)jak se tehdá říkalo.

Jelikož Bartoněk František měl tehdá asi 8 dětí,nechal mu Nečas Jarolim na 1 rok část honitby pod Horou za 2 vědra vína od presu.Tehdy stál 1 litr sladkého vína 6-7 krejcarů.Bartoněk to z radostí dal,neboť měl pod Horou 2 a1/4 měřice vinohradů a nádob měl málo.

Hony se pořádali na spodkách jednou za měsíc a to vždy v jiné trati a jen ploužením.Kruhové hony se neznaly.Srnčí zvěř se tehdá střílela brokem.Na spodní trati se střílelo tehdá 150-190 zajíců ročně,kromě čekaných,jak tou dobou se to hojně provádělo.Tehdy se za zajíce počítalo 70-80 krejcarů.Koroptví bylo tolik,že o odstřel jich nikdo moc nestál a když,tak si je střelec mohl při honech,co si střelil ponechat.

TABULKA ODSTŘELU ZVĚŘE Z LET 56 - 63

ROK Srnčí Zajíc Bažant Koroptev Tržba v Kč
1956 3 / 105 / 1.405,-
1957 3 182 56 126 1.440,-
1958 5 209 125 24 3.470,-
1959 9 200 261 70 3.740,-
1960 11 60 93 32 5.550,-
1961 7 254 398 / 9.260,-
1962 13 118 266 / 7.390,-
1963 12 264 432 / 10.500,-

Copyright © 2011-2023 www.nikolcice.eu, Developed by Jiří Hadrava